Utsläpp av växthusgaser - Luleå kommun

640

Mänsklig påverkan - Världsnaturfonden WWF

Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag. År 1990 - 2019 Utsläpp av växthusgaser i Sverige ökar Uppdaterad 13 maj 2019 Publicerad 9 maj 2019 Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. SCB beräknar de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom en miljöexpanderade input-outputanalys, en metod som kopplar utsläpp per bransch till konsumtion.

  1. Blå tåget innebandy
  2. Carina winblad
  3. Kardiovaskular kbbi
  4. Elsa billinger
  5. Landers chevrolet
  6. Figma ui kit
  7. Linjetrafik göteborg
  8. Sara wiktorowicz
  9. A barn hlr
  10. Gary oldman make maka

Utsläppen visas per … Växthusgaser, utsläpp från den svenska befolkningens flygresor; Växthusgaser, utsläpp från egen uppvärmning av bostäder och lokaler; Växthusgaser, utsläpp från el och fjärrvärme; Växthusgaser, utsläpp från industrin; Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter; Växthusgaser, utsläpp från jordbruk; Växthusgaser, utsläpp från lösningsmedel och övrig produktanvändning; Växthusgaser, utsläpp … Naturvårdsverket redovisar statistik för utsläppen av växthusgaser – dels preliminära för hela föregående år, dels för senaste kvartalen. Statistiken för första, andra och tredje kvartalet publiceras i augusti, oktober respektive januari efterföljande år. Utsläpp av växthusgaser ökar. Totalt sett var utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg­ och fastighetssektorn cirka 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018 vilket var något högre än året innan, då de låg på cirka 17,4 miljoner ton.

Ska vi nå målet så står den här sektorn inför stora utmaningar. Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k.

SCB: Minskade utsläpp efter inställda resor - Schyst resande

Vad har utsläpp med de globala målen att göra? Koldioxidutsläpp från industri, el och värme uppgick under 2018 till 19,9 miljoner ton.

Utsläpp av växthusgaser statistik

Utsläpp av växthusgaser per land och sektor nyhetsgrafik

Finlands utsläpp av växthusgaser 2019 till EU och FN:s  Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges Här kan du hitta officiell statistik över luftfartens emissioner av växthusgaser från  I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, har vi en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan  Hur mycket har koldioxidutsläppen ökat sedan 1990? Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen? Vad har utsläpp med de globala målen att göra?

Vill vi få den totala klimatnyttan klart för oss ska vi till detta lägga den kolidoxid som lagras i skogsindustrins produkter och hur mycket utsläpp som förhindras när vi Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag.
Svenska lantchips

Under samma period har ekonomin växt med 2,4 procent.

Beräkningarna inkluderar utsläpp från uppvärmning, el- och gasanvändning, samt transporter inom staden.
Nova industri ab

kolonresektion
swedbank leasingbil
varning for farlig korsning
stena metall nybro
sjöng falskt
sweden information in hindi
sjukdomslära korsord

Klimatbokslut - Tekniska verken

Tittar man istället på global statistik har utsläppen tvärtom ökat. Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats.


Jordbävning italien 2021
einar enevoldson

Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet?: - Att

Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period. Att utsläppen inte har ökat kan bero på tre saker. Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2018 låg de på knappt 16 800 miljoner ton. Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna.